Ương cá tra từ bột lên cá tra giống đạt tỷ lệ sống cao

Tại ấp Tân Nghĩa, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ vừa phối hợp Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Đồng Tháp tổ chức tổng kết mô hình ương cá tra từ bột lên cá tra giống đạt tỷ lệ sống cao.

Đại biểu tham dự được nghe báo cáo kết quả thực hiện mô hình của ông Nguyễn Thành Hiếu, ấp Tân Nghĩa, Tân Nhuận Đông và ông Lê Hoàng Chiêu, ấp An Hưng, An Khánh, huyện Châu Thành cùng báo cáo đánh giá của cán bộ chỉ đạo kỹ thuật mô hình. Mô hình nuôi đạt tỷ lệ sống trên 27%, cao hơn so với sản xuất bên ngoài từ 7-10% và cá lớn nhanh.

Ông Văng Đắt Phuông – Quyền Giám đốc Trung tâm Tập huấn và Chuyển giao công nghệ nông nghiệp Nam bộ đánh giá mô hình đạt yêu cầu đề ra, người dân đã áp dụng theo đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật là thả giống với mật độ hợp lý, cá lớn nhanh, tỷ lệ sống đạt theo yêu cầu; cán bộ chỉ đạo thường xuyên sâu sát với nông dân; nguồn con giống đạt chất lượng tốt, có nguồn gốc rõ ràng và đặc biệt là quyết tâm của người dân tham gia mô hình. Ông Phương đề nghị nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Trí Tuệ, Báo Đồng Tháp

Ý kiến của bạn