Chuyển giao công nghệ sản xuất nhân tạo giống cá hồng Mỹ

Cá hồng Mỹ có giá trị Kinh Tế Cao, lần cuối không du nhập vào Việt Nam từ năm 1999 Nuôi phở biến ‘ở các tỉnh Phía Bắc. Trong đó các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ – nơi bạn Tiềm Nẵng đen lớn cho Nuôi Trọng Thủy làm việc, cá loai làm nó một lần nữa không nhiều hơn bạn Nuôi quan tâm Bạn You do. Xuất giao hàng từ để thực hiện Tế rằng, Thác Sỹ Ngô Văn Mạnh – sinh viên Trường Đại Nha Trang thực hiện để tải về Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Chuyển giao để for công Nghệ bán hàng cùng gương làm cho cá hồng Mỹ” Nhằm cung cấp thêm các đối tượng Nuôi Mang lại hiệu quả Kinh Tế tại Khánh Hòa.

Trên cơ sở dữ liệu kế kết quả Thừa Nghiên nhìn lên bán hàng cùng cá hồng Mỹ của các tỉnh Phía Bắc, để tải về xây dựng mô hình mô hình của các nhà cung cấp cùng một gương làm cho cá hồng Mỹ Phú kết hợp với các điều khoản Khánh Hòa. Quy Trịnh Công Nghệ bán hàng cùng một hồng cá của tôi được đảm bảo Focus Chí thích: tỷ lệ Lê Song of cha mẹ cá có sẵn, tỷ lệ Trung Thu tinh và AP Can Đạt trên 80%, tỷ lệ Lê Song of từ cá hương 10 – 12%, tỷ lệ Lê bài hát của cùng một chữ cá Đạt 60 – 70%. Đảng Cảnh đó, nhóm Nghiên cứu các giao thức truyền đào tạo: built bán hàng cùng gương làm cho CA Hồng Mỹ cho cơ sở dữ liệu bán hàng cùng tại Khánh Hòa, Đào tạo 6: Các thành viên building build và biên tập viên của nhãn hiệu dẫn: build bán cá hồng Mỹ.

Thạc Sỹ Ngô Văn Mạnh – Chủ Nhiệm để tải về cho cá Hồng Mỹ là loai có thể giá trị Kinh Tế Cao, ưu tiên tập trung của nó là phù hợp hơn các điều khoản Nuôi khác nhau, nuoc lo, people đàn Mr. nuoc, Nuôi trong hay length trong áo sẽ not.Khí Nuôi Đạt hối chức năng nhiều Cao như trong nuối Quá ít hao Hut.Party Cảnh rằng, cá hồng Mỹ, nhưng sử dụng rất tốt Thục An Công Nghiệp, điều này sẽ là một trong những chủ Trương của Nông NGHIỆP & vấn đề ra Nhâm hạn chế ô môi trường Nhiệm Lâm Nuôi người sử dụng quá nhiều Thục An Tuổi bai hat.

Theo nhóm Nghiên cứu, lợi thay thế các cá loai không chính be được Nuôi Luân canh, kết hợp với một số đối tượng Nuôi những người khác như cá bóp, cá chim Vay vàng. Ra bên ngoài, cá hồng Mỹ có thể làm việc trong các sinh Mùa Mua ra Khu Vực Nam Trung Bộ, vì mouse Thuận Lợi để cung cấp cho cùng nuối về sau đầu tiên. Khao Sat thị trường tại Khu Vực Phía Bắc, giá trị Kinh Tế của cá hồng Mỹ vào không gian 100.000 -120.000 đồng / kg.

Tại hiện nay, để tải được các nhà phát triển khai nội dung xây dựng mô hình của cộng đồng và những lý do đào tạo Thuyết thực hiện hành động tại DB Nuôi của trường Đại học Nha Trang.Qua giá bước đầu tiên, các nhóm để thực hiện thành công Nuôi Thục không có sẵn 84 cá phụ huynh, TRỌNG LƯƠNG trung bình 3,5kg- 4kg / con và có công việc cho sinh successfully.Số chất lượng cá hương cỡ 1,2 -2cm Đạt 80.000 con, và chuyển sang giai đoạn Uông Nuôi cá hương lên cá giống.

Thạc Sỹ Lê Thị Diệp Thảo – Phố chính còn lại sinh viên Khoa Quản lý giá công Nghé, Since the Vây, sinh viên Khoa Công Nghệ Khánh Hòa đến kiểm tra tập trung thời gian cho nó để tải về bám Ngòi quá trình độ, được xây dựng gần như hoàn toàn thay đổi mô hình, trong khoảng di chuyển về phía trước qua việc đào tạo cho người sử dụng Dan. Giữa 10 đơn vị bán hàng cá trên cùng một đĩa Bàn Tịnh sẽ chọn cho sinh viên: power Lãnh AP can, Uông Nuôi CA sau đó các nhà phát triển khai tại các nhà cung cấp cơ sở dữ liệu.

Nhập cảnh của Focus để tải về sẽ cung cấp 60.000 con cá giống, kích thước từ 6-7cm cho cơ sở dữ liệu tiếp nhận chuyển giao để for công Nghệ. Đảng Cảnh đó, nhóm Nghiên cứu sẽ điều chỉnh: built bán hàng cho Phù hợp với các điều khoản để thực hiện tiễn tại mỗi cơ sở dữ liệu, cũng như các điều khoản cụ Hậu tại Khánh Hòa. Thành công của để tải về sẽ phần đảng Cộng hòa phản ứng yêu cầu, nhu cùng một nguồn Thủy Sản cho người dùng Dân địa phương, Multiline Đăng Hòa Nuôi các đối tượng có giá trị Kinh Tế cũng như khai Thác ra Lối Về định tích Masked Nước Mặn, tỉnh nuoc lo của Khánh Hòa.

Theo Thu Hoài, Đài Phát thanh – truyền hình Khánh Hoà, 17/11/2014

Ý kiến của bạn