Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

Kể từ ngày 10/10/2015, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực nuôi cá lồng, bè nước ngọt trên phạm vi cả nước sẽ phải áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường (ký hiệu: QCVN 02 – 22: 2015/BNNPTNT), được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy chuẩn này quy định những điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi cá lồng, bè nước ngọt. Theo đó, vị trí đặt lồng, bè phải nằm trong vùng quy hoạch để phát triển nuôi trồng thủysản hoặc phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, không bị ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm. Lồng, bè nuôi phải được vệ sinh, khử trùng trước và sau khi nuôi theo quy trình kỹ thuật với từng đối tượng thủy sản.

Về cá giống, Quy chuẩn quy định cá giống phải có nguồn gốc rõ ràng, phải được mua từ các cơ sở có kiểm soát chất lượng cá bố mẹ, cá giống và quá trình sản xuất giống. Cá giống phải khỏe mạnh, được cơ quan có thẩm quyền kiểm dịch.

Bên cạnh đó, các cơ sở nuôi phải sử dụng thức ăn công nghiệp, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học và chất xử lý cải tạo môi trường được phép lưu hành tại Việt Nam, còn hạn sử dụng. Khi thu hoạch cá, các cơ sở nuôi phải tuân thủ quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất về thời gian ngừng sử dụng thuốc, hóa chất trước khi thu hoạch cá.

Theo Ngọc Hà, fistenet

Một bình luận trong “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản”

Ý kiến của bạn