Kỹ thuật nuôi tôm của Vua tôm Sáu Ngoãn

“Cách nuôi của anh Sáu Ngoãn nông dân ít vốn vẫn có thể học được, làm được.” – Út Huy, nông dân nhiều ruộng nhất Miền Tây

Theo Tom Vang, YouTube, 24/01/2015

Ý kiến của bạn