Lưu trữ cho từ khóa: Ao nuôi

Công nghệ mới chứng minh hiệu quả trong ao nuôi tôm bị EMS tấn công

Một công ty xử lý nước tiên tiến vừa công bố một công nghệ đã được chứng minh bởi các nhà nghiên cứu của bên thứ ba trong phòng thí nghiệm và thực nghiệm là một giải pháp hữu hiệu trong việc giảm và kiểm soát Vibrio parahaemolyticus, một loài vi khuẩn đã và đang tàn phá ngành nuôi tôm công nghiệp.

Giám sát môi trường nước trong ao nuôi tôm

Để hạn chế ô nhiễm môi trường nước, tạo điều kiện phát triển bền vững cho các vùng nuôi tôm, ngành Thủy sản Nghệ An đang áp dụng các phương thức quản lý nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững như BMP, GAP, VietGAP… Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả các chương trình trên, vấn đề mấu chốt là quản lý tốt chất lượng nước.

Ứng dụng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học xử lý nước ao nuôi cá

Nhóm nghiên cứu Cao Ngọc Điệp, Đặng Thị Huỳnh Mai, Hà Thanh Toàn, Trường đại học Cần Thơ đã nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học xử lý nước ao nuôi cá thát lát và cá rô đồng ở tỉnh Hậu Giang.