Chuyên mục lưu trữ: Tài liệu

Tổng hợp tài liệu thủy sản tải về miễn phí bao gồm: tài liệu khuyến nông, tài liệu khuyến ngư, tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học, luận văn thủy sản… Các nhóm tài liệu chuyên ngành thủy sản của Việt Nam và thế giới.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản

Kể từ ngày 10/10/2015, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực nuôi cá lồng, bè nước ngọt trên phạm vi cả nước sẽ phải áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường (ký hiệu: QCVN 02 – 22: 2015/BNNPTNT), được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quy trình nuôi tôm nước lợ an toàn trong vùng dịch bệnh

Trong năm 2014, tình hình thiệt hại trên tôm nuôi nước lợ do dịch bệnh hoại tử gan tụy cấp có giảm nhưng bệnh đốm trắng tiếp tục tăng và diễn ra trên diện rộng. Tuy nhiên trong các vùng nuôi tôm bị thiệt hại do dịch bệnh vẫn có những mô hình quản lý chặt chẽ trong quá trình nuôi và cho kết quả tốt. Trên cơ sở khảo sát và tổng kết các mô hình nuôi tôm nước lợ hiệu quả, khuyến cáo bà con nuôi tôm nước lợ cần tuân thủ các biện pháp kỹ thuật sau đây để có kết quả thắng lợi trong vụ tôm nước lợ năm 2015.

Đực hóa cá rô phi Oreochromis niloticus bằng phương pháp ngâm trong nước pha spironolacton

Đây là một gợi ý để sử dụng SP như một chất đực hóa cá, rẻ, dễ kiếm và tương đối an toàn cho người. Chúng tôi đã thử tác dụng của SP trên cá Rô phi và Bảy màu (ở một bài khác), so sánh với việc không xử lý đực hóa (đối chứng ĐC) và xử lý bằng methyltestosteron (MT).

Quy trình tạm thời nuôi tôm trong vùng dịch bệnh

Trong năm 2014, tình hình thiệt hại trên tôm nước lợ do bệnh hoại tử gan tụy cấp có giảm, nhưng bệnh đốm trắng vẫn tăng và diễn ra trên diện rộng. Mặc dù vậy, trong các vùng nuôi tôm bị bệnh vẫn có những mô hình nuôi đạt kết quả tốt do có quy trình quản lý nuôi chặt chẽ.