Liệu pháp phage chống lại vi khuẩn gây bệnh EMS, Vibrio parahaemolyticus trên ấu trùng tôm thẻ chân trắng

Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus là mầm bệnh nguy hiểm, nó gây chết tôm và thiệt hại kinh tế rất lớn trong thời gian gần đây. Vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus hiện nay được xác định là tác nhân gây bệnh EMS/AHPND trên tôm.

Thể thực khuẩn (bacteriophage hay viết tắt là phage: là virus ký sinh và gây bệnh cho vi khuẩn) là một giải pháp tự nhiên và an toàn để kiểm soát mầm bệnh vi khuẩn. Phương pháp dùng thể thực khuẩn để kiểm soát mầm bệnh vi khuẩn được sử dụng rộng rãi và hiệu quả của phương pháp này đã được xác nhận. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã đánh giá hiệu quả của việc sử dụng liệu pháp phage để phòng ngừa và kiểm soát mầm bệnh vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng, Litopenaeus vannamei. Ấu trùng (larvae) tôm thẻ chân trắng được gây cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus với nồng độ 2 x 10^6 CFU/mL. Tôm nhiễm bệnh được xử lý với các nồng độ khác nhau của các loại thể thực khuẩn, và hiệu quả của chúng được đánh giá tại các thời điểm khác nhau sau khi tôm bệnh được xử lý.

Kết quả cho thấy, hai loại thể thực khuẩn A3S và Vpms1 có hiệu quả cao trong việc giảm tỷ lệ tôm chết do nhiễm mầm bệnh Vibrio parahaemolyticus. Trong cả hai trường hợp, thời điểm thích hợp nhất để xử lý tôm nhiễm bệnh (giảm tỷ lệ tôm chết) bằng thể thực khuẩn là trước 6 giờ sau khi tôm được gây cảm nhiễm. Giá trị MOI [multiplicity of infection hay MOI là tỷ lệ giữa mầm bệnh (trong trường hợp này là thể thực khuẩn) với vật chủ là mục tiêu gây bệnh (trong trường hợp này là vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus)] nhỏ hơn 0.1 là đủ để chống lại sự lây nhiễm của Vibrio parahaemolyticus. Xử lý tôm nhiễm bệnh bằng thể thực khuẩn sau 6 giờ nhiễm bệnh không thể giảm tỷ lệ tôm chết và ngăn chặn quá trình nhiễm bệnh.

Nghiên cứu này cung cấp những thông tin cơ bản về việc ứng dụng thể thực khuẩn tỏng việc phòng và kiểm soát sự lấy nhiễm bệnh vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus trên tôm thẻ chân trắng.

Theo AquanetViet

Ý kiến của bạn