Hà Tĩnh: Mô hình nuôi tôm điển hình của năm 2014

Trong những năm gần đây, Hà Tĩnh đã phát triền nhanh chóng về diện tích nuôi tôm trên cát và chủ yếu tập trung ở các huyện như: Nghi Xuân, Thạch Hà, Lộc Hà và Kỳ Anh. Nhiều tổ chức cá nhân đã mạnh dạn đầu từ chuyển đổi từ nuôi tôm quảng canh, quảng canh cải tiến sang nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao trên cát và trong ao đất lót bạt, vỗ bờ nhằm phát huy hiệu quả sử dụng diện tích mặt nước và tăng năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế cao. Nghề nuôi tôm nơi đây đã phát huy hiệu quả kinh tế, nâng cao đời sống và thu nhập của người dân một cách rõ rệt. Với cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình triển khai xây dựng các mô hình nuôi tôm. Tại huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh, đã có nhiều mô hình nuôi tôm trên cát cho năng suất cao từ 15 – 20 tấn/ha/vụ và nhiều mô hình thành công ngay trong các vùng dịch bệnh trong ao đất (năng suất 7 – 8tấn/ ha/vụ). Điển hình như mô hình nuôi tôm trong ao đất vỗ bờ bằng xi măng và bột đá của Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Hải Minh tại Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh.

Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản Hải Minh thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên diện tích 6,7ha, trong đó được chia thành 6 ao nuôi có diện tích 3ha; 1 ao chứa lắng với diện tích 2ha và 1 ao xử lý thải diện tích 1,7ha. Tất cả các ao được vỗ bờ, đáy bằng xi măng + bột đá, cống thoát nước được đặt giữa đáy để thuận tiện cho việc thu gom toàn bộ chất thải để đưa ra ngoài.

Mô hình này đã thả nuôi 2,5 triệu con/vụ với mật độ thả 85 con/m2. Sau khi thu hoạch đã đạt năng suất 13 tấn/ha/vụ. Qua thực tế nuôi tôm vụ 1 của năm 2014, sau khi thu hoạch sản lượng đạt 38 tấn. Với giá bán giao động 115.000 – 145.000 đ/kg, sau khi trừ tất cả chi phí, lợi nhuận thu được khoảng 800 triệu đồng/ha.

Để đạt được kết quả trên, Hợp tác xã nuôi trông thủy sản Hải Minh đã tuân thủ nghiêm quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng bền vững, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh trong quá trình nuôi. Mô hình nuôi nằm trong vùng quy hoạch, áp dụng nuôi tôm đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường, con giống nguồn gốc rõ ràng từ các công ty sản xuất giống có uy tín và đảm bảo chất lượng được kiểm dịch theo quy chuẩn và sạch bệnh. Thực hiện thả nuôi theo đúng lịch thời vụ được cơ quan quản lý ban hành.

Theo Văn Thọ, Tổng cục Thủy sản, 18/11/2014

Ý kiến của bạn