Khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016

Ngày 11/12/2015, Tổng cục Thủy sản ban hành Công văn số 3497/TCTS-NTTS thực hiện khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2016.

Căn cứ vào điều kiện tự nhiên và tình hình khí hậu của từng địa phương trong cả nước từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương về nhận định xu thế thời tiết, thủy văn mùa đông xuân năm 2015 – 2016. Một số yếu tố chính ảnh hưởng đến khung mùa vụ nuôi tôm nước lợ năm 2016. Tổng cục Thủy sản đã ban hành khung lịch thời vụ thả giống tôm nước lợ năm 2016, khung lịch này được thực hiện dựa vào đặc điểm sinh thái từng vùng nuôi tôm trên toàn quốc, nhằm hạn chế tác động ảnh hưởng của El Nino và giảm thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để đảm bảo kế hoạch tôm nước lợ năm 2016. Sau khi đã khảo sát tình hình nuôi tôm tại một số tỉnh trọng điểm, tổng hợp kết quả nuôi tôm nước lợ năm 2015 của các địa phương làm căn cứ Tổng cục Thủy sản xây dựng khung mùa vụ thả tôm nước lợ năm 2016. Theo đó, mùa vụ thả tôm nước lợ năm 2016 được thực hiện như sau:

Lịch thả giống tôm sú năm 2016 như sau:

Khu vực nuôi Hình thức nuôi Thời gian thả giống Lưu ý
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế TC-BTC Tháng 3 – 6/2015 – Vùng nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định có thể thả giống vụ đông từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11/2016

– Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến có thể kết hợp nuôi cua, cá nước lợ.

– Từ tháng 11/2015 – 01/2016 khi nhiệt độ xuống thấp dưới 200C thì không thả giống.

QC-QCCT Trong điều kiện hạ tầng kỹ thuật và môi trường thuận lợi có thể thả quanh năm.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên TC-BTC Cuối tháng 01 – 6/2016 Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến thu tỉa thả bù cách 1 – 1,5 tháng thả bù một lần.
QC-QCCT Tháng 02 – 9/2016
Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận TC-BTC Tháng 3 – 7/2016
QC-QCCT Tháng 01 – 8/2016
Các tỉnh Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu,Tp Hồ Chí Minh) TC-BTC Tháng 02 – 7/2016 Nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến thu tỉa thả bù cách 1 – 1,5 tháng thả bù một lần.
QC-QCCT Tháng 02 đầu tháng 8/2016
Nuôi quảng canh kết hợp cua, cá, rừng Tháng 12 – 8/2016 Nuôi theo hình thức thu tỉa, thả bù cách 1 – 1,5 tháng thả bù một lần.
Các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long TC-BTC Tháng 01 – 9/2016 và tháng 11- 12/2016
Nuôi quảng canh cải tiến chuyên tôm Tháng 02- 10/2016 – Một số vùng ven biển, đảm bảo các yếu tố môi trường như độ mặn…trong khoảng thời gian tháng 11 và 12 có thể thả nuôi.

– Nuôi quảng canh kết hợp cua, cá tiến hành thu tỉa thả bù cách 1 – 1,5 tháng thả bù một lần.

– Các trường hợp nuôi theo phương thức thu tỉa thả bù sử dụng con giống cỡ lớn, do vậy cơ sở nuôi cần ương dưỡng giống trước 1 tháng.

Nuôi quảng canh kết hợp cua, cá, rừng Tháng 01/2016 – 11/2016
Nuôi luân canh tôm – lúa Tháng 01 – 4/2016. Sau đó thu hoạch và sạ lúa từ tháng 8 đến tháng 10/2016.

Lịch thả giống tôm thẻ chân trắng năm 2016 như sau:

Khu vực nuôi Hình thức nuôi Thời gian thả giống Lưu ý
Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế Nuôi trên cát và ao lót bạt Tháng 02 – 9/2016 – Từ tháng 6-7 có nắng nóng ở một số tỉnh nhiệt độ có thể >340C không thả giống.

– Vùng nuôi có cơ sở hạ tầng tốt, môi trường nước ổn định có thể thả giống vụ đông từ cuối tháng 9 đến hết tháng 11/2016

Nuôi ao đất Tháng 3 – 7/2016
Các tỉnh từ Đà Nẵng đếnPhú Yên Nuôi trên cát (lót bạt) Tháng 01 – 9/2016 Một số địa phương có ao nuôi đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật và môi trường nước phù hợp có thể thả giống quanh năm.
Nuôi vùng triều (ao đất) Tháng 01 – 9/2016
Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận TC-BTC Tháng 02 – 9/2016 Ninh Thuận, Bình Thuận có thể nuôi đến tháng 12/2016
Các tỉnh Đông Nam Bộ (Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu,Tp Hồ Chí Minh) TC-BTC Tháng 02 – 8/2016
Các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long TC-BTC Tháng 12/2015 – 2/2016 và tháng 6 – 10/2016. – Người nuôi cần chọn thời điểm thời tiết thích hợp để thả giống.

– Tháng 12 mới vào giai đoạn chuyển mùa và các tháng 3,4,5/2016 tại các địa phương có nắng, nóng, xâm nhập mặn không thả giống. Các cơ sở có đủ điều kiện điều tiết độ mặn, nhiệt độ có thể thả nuôi.

Để thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, các cơ quan quản lý cần triển khai lịch thời vụ năm 2016 đến các địa phương và giám sát chặt chẽ tình hình thả nuôi tôm nước lợ nhằm hạn chế tối đa dịch bệnh và ảnh hưởng của thời tiết gây thiệt hại cho người nuôi. các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh, điều kiện vệ sinh thú y các cơ sở sản xuất tôm giống; kinh doanh thức ăn, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thủy sản. Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiêp trong nuôi trồng thủy sản; Cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và nuôi thương phẩm. Chủ động phối hợp với địa phương làm tốt nhiệm vụ quan trắc cảnh báo môi trường, cập nhật thông tin và thông báo kịp thời đến vùng nuôi và người nuôi.

Trên cơ sở khung mùa vụ chung căn cứ vào tình hình thực tế ở từng địa phương để xây dựng lịch mùa vụ thả giống cụ thể phù hợp cho từng vùng trong tỉnh/thành phố.

Theo fistenet, 27/01/2016

Ý kiến của bạn