Nghệ An: Hội thảo nhân rộng mô hình nuôi thương phẩm cá chạch quế

Ngày 20 tháng 9 năm 2014, tại Trung tâm giống thủy sản Nghệ An, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo “Nhân rộng mô hình Nuôi thương phẩm cá chạch quế” cho các cán bộ kỹ thuật, quản lý, cán bộ Khuyến nông và một số hộ dân nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội của mô hình.

Tại hội thảo này các đại biểu đã được trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt được kiến thức về đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi cá chạch quế như tình hình sản xuất giống, chuẩn bị ao nuôi, thả giống, chăm sóc quản lý, theo dõi tăng trưởng, phòng và trị bệnh.

Đặc biệt, tại hội thảo các đại biểu đã được tham quan thực tế mô hình nuôi thương phẩm cá chạch quế và nghe báo cáo chi tiết kết quả của Trung tâm giống Thủy sản Nghệ An về mô hình triển khai mô hình nuôi cá chạch quế với quy mô 2.000m2 tại Yên Lý, huyện Diễn Châu như mật độ thả 90 con/m2, kích cỡ giống thả 0,5 g/con (2.000 con/kg). Sau thời gian 5 tháng nuôi, tỷ lệ sống của cá đạt 60%, kích cỡ thu hoạch bình quân 35 con/kg. Sản lượng thu hoạch đạt 3.100kg chạch thương phẩm, năng suất đạt 15,5 tấn/ha/vụ, hệ số chuyển đổi thức ăn FCR = 1,9.

Cá chạch quế có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, tỷ lệ sống cao, ít bị bệnh, năng suất cao, thích nghi tốt trong điều kiện sinh thái tại Nghệ An là đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao cần được nhân rộng trên địa bàn.


Tham quan mô hình thực tế nuôi thương phẩm cá chạch quế tại Trung tâm giống thủy sản Yên Lý, huyện Diễn Châu.

Hội thảo kết quả mô hình nuôi thương phẩm cá chạch quế lần này là tiền đề cho cán bộ kỹ thuật cơ sở, các hộ nắm bắt được kinh nghiệm, kỹ thuật và trang bị kiến thức, chuẩn các bị điều kiện để triển khai mô hình này trên toàn tỉnh.

Theo Hồ Hữu Sơn, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, 26/09/2014

Ý kiến của bạn