Google đấu tranh chống thủy sản khai thác bất hợp pháp bằng công nghệ mới

Google đã tham gia chống khai thác thủy sản bất hợp pháp bằng công cụ mới, cho phép công chúng biết địa điểm các tàu khai thác hoạt động trên toàn cầu thông qua mạng internet, Wall Street Journal cho biết.

Trong dự án này,Google đã hợp tác với công ty lập bản đồ SkyTruth và tổ chức Oceana nhằm thiết lập công cụ mới, dự kiến sẽ có chi phí khoảng 3-5 triệu  USD.

Cho đến nay, bản chạy thử của công nghệ này có tên là Global Fishing Watch, đã được ra mắt vào ngày 13/11 tại Sydney, Ôxtrâylia.

Công cụ, nhằm ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp trên toàn thế giới, sử dụng các thiết bị theo dõi được gắn trên tất cả các tàu thuyền lớn, lọc ra các tàu khai thác sử dụng các mẫu được công nhận.

Được phát triển bởi các lập trình viên Google và SkyTruth, công nghệ này sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu của Google để phân tích một lượng lớn thông tin và xác định địa điểm khai thác trên toàn cầu.

Chương trình này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2015 hoặc năm 2016.

Theo VietFish, 21/11/2014

Ý kiến của bạn