Chuyên mục lưu trữ: Khám phá

Khám phá thế giới thủy sản như những nguồn lợi, sản vật từ môi trường nước được con người khai thác, nuôi trồng, thu hoạch, sử dụng làm thực phẩm, nguyên liệu hoặc bày bán trên thị trường.

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học và di truyền của cá rô đầu vuông và cá rô đồng

Nghiên cứu đã xác định được cá rô đầu vuông cùng một loài với cá rô đồng (Anabas testudineus) bởi chúng giống nhau về các chỉ tiêu hình thái đếm và mức độ tương đồng 3 gene mã vạch (Cytochrome C oxidase subunit 1, Cytochrome b và Rhodopsin) đạt 99 -100%.