Khai thác hiệu quả tiềm năng ruộng trũng nuôi trồng thủy sản

Huyện Lương Tài có nhiều diện tích ruộng trũng cấy lúa một vụ không hiệu quả, huyện đã chủ trương chỉ đạo thực hiện chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản, mang lại hiệu quả cao.

Điển hình là xã Phú Hòa, những năm trước đây nhiều diện tích canh tác của xã vốn là vùng đất trũng như khu đất bãi Tỳ Bà với diện tích lên đến 65 ha thuộc 4 thôn: Hương Chi, Ngọc Thượng, Bà Khê, Tỳ Điện hằng năm chỉ cấy được một vụ lúa, vụ còn lại không hiệu quả với năng suất trung bình chỉ đạt 30 – 40 tạ/ha. Nhiều hộ đã mạnh dạn nhận đấu thầu đất bãi quy hoạch thành các mô hình kinh tế chăn nuôi kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Chỉ trong năm 2001, toàn xã chuyển dịch được 65 ha ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản, nâng tổng diện tích mặt nước khai thác nuôi trồng thủy sản lên hơn 200 ha, với giá trị thu nhập trung bình cao gấp 2 – 2,5 lần so với cấy lúa.

Huyện Lương Tài đã triển khai nhiều biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để giúp người dân chuyển dịch như: đầu tư xây dựng giao thông, điện lưới tới các khu chuyển dịch; chỉ đạo các ngành, đoàn thể chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tạo nguồn vốn vay ưu đãi cho các hộ vùng chuyển dịch…

Đến nay, toàn huyện có hơn 1.350 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó hơn 800 ha chuyển đổi, sản lượng thủy sản mỗi năm ước đạt hơn 9.000 tấn, cho thu nhập trung bình 130 – 150 triệu đồng/ha.

Theo Nguyễn Tuấn- Xuân Cát, Báo điện tử Bắc Ninh, 20/09/2014

Ý kiến của bạn